Φίλτρα
Ειδικά φίλτρα
Υπηρεσίες

3 Αγγειοχειρουργοί στην περιοχή Ξάνθη

Dr ΜΑΡΙΚΑ ΜΟΣΧΟΥ

Αγγειοχειρουργός
Ικονιου 1Γ, Ξανθη
Ικονιου 1Γ, Ξανθη

Απλή επίσκεψη

Dr ΜΑΝΩΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αγγειοχειρουργός
40 Εκκλησιων 3, Ξανθη
40 Εκκλησιων 3, Ξανθη

Απλή επίσκεψη

Dr ΜΑΡΙΚΑ Ε. ΜΟΣΧΟΥ

Αγγειοχειρουργός
Ικονιου 1Γ, Ξανθη
Ικονιου 1Γ, Ξανθη

Απλή επίσκεψη