Φίλτρα
Ειδικά φίλτρα
Υπηρεσίες

2 Αγγειοχειρουργοί στην περιοχή Τρίκαλα

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Αγγειοχειρουργός
Ασκληπιου 30, Τρικαλα
Ασκληπιου 30, Τρικαλα

Απλή επίσκεψη

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΓΚΙΝΗΣ

Αγγειοχειρουργός
Ασκληπιου 30, Τρικαλα
Ασκληπιου 30, Τρικαλα

Απλή επίσκεψη