Φίλτρα
Ειδικά φίλτρα
Υπηρεσίες

4 Αγγειοχειρουργοί στην περιοχή Καβάλα

Dr ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Αγγειοχειρουργός
Δαγκλη 6, Καβαλα
Δαγκλη 6, Καβαλα

Απλή επίσκεψη

Dr ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Αγγειοχειρουργός
Δαγκλη 10, Καβαλα
Δαγκλη 10, Καβαλα

Απλή επίσκεψη

Dr ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΙΔΗΣ

Αγγειοχειρουργός
Ηπειρου 1, Καβαλα
Ηπειρου 1, Καβαλα

Απλή επίσκεψη

Dr ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΝΤΙΔΗΣ

Αγγειοχειρουργός
Ηπειρου 1, Καβαλα
Ηπειρου 1, Καβαλα

Απλή επίσκεψη