Φίλτρα
Ειδικά φίλτρα
Υπηρεσίες

2 Αγγειοχειρουργοί στην περιοχή Νομός Δράμας

Dr ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αγγειοχειρουργός
Πτολεμαιων 4Α, Δραμα
Πτολεμαιων 4Α, Δραμα

Απλή επίσκεψη

Dr ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΜΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγγειοχειρουργός
Πτολεμαιων 10, Δραμα
Πτολεμαιων 10, Δραμα

Απλή επίσκεψη