Φίλτρα
Ειδικά φίλτρα
Υπηρεσίες
Γλώσσες

287 Ιατροί στην περιοχή Μαρούσι

Dr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Χειρουργός
Αριθμός αδείας: 13892/25-9-2020
Νερατζιωτισσης 15, Μαρουσι
Νερατζιωτισσης 15, Μαρουσι
Επόμενο διαθέσιμο ραντεβού
Τρί, 5/03/2024 - 18:00
Κλείσε Ραντεβού
Διαθέσιμος αυτήν τη βδομάδα

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Κωνσταντίνος Αλεξίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου αποφοίτησε στις 20 Ιανουαρίου του 1995 και έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις 21 Μαρτίου 1995 με την υπ’ αριθμόν 10515/95 απόφαση της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Διεύθυνση Υγιεινής.

Με την 1395/12-7-2006 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και με την 4414/24-7- 2006 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής του χορηγήθηκε η ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού.

Στο διάστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρακολούθησε για ένα έτος τις εργασίες της Αγγειοχειρουργικής και Ουρολογικής Κλινικής και έλαβε μέρος σε αγγειοχειρουργικές και ουρολογικές επεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ως Ανθυπίατρος υπηρέτησε ως έμμισθος ιατρός σε μονάδες του στρατού και στο 401 ΓΣΝΑ σαν εσωτερικός βοηθός λαμβάνοντας μέρος σε επεμβάσεις.

Μετά την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου σε άγονο αγροτικό ιατρείο, τοποθετήθηκε ως ιατρός επί θητεία στο Π.Ι Καταφυγίου του Κ.Υ Άνω Χώρας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου όπου αντιμετώπιζε και διακόμιζε τα επείγοντα περιστατικά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Για 15 έτη και συγκεκριμένα από το 2006 έως τον Απρίλιο 2020 απέκτησε κλινική εμπειρία ως Ειδικευμένος Χειρουργός στο Ε.Σ.Υ., στην Α ́ Χειρουργική Κλινική του Σισμανογλείου Νοσοκομείου Αθηνών. Στο διάστημα αυτό εκτέλεσε περισσότερες από 9.000 επεμβάσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, βαρείες, εξαιρετικά βαρείες και ειδικές εγχειρήσεις. Με έμφαση στη Χειρουργική Ογκολογία, στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και την Επείγουσα Χειρουργική, τόσο σε τακτικά όσο και σε επείγοντα περιστατικά, που καλύπτουν όλο το φάσμα της Γενικής Χειρουργικής, με ΑΡΙΣΤΕΣ ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης Ιατρικού Προσωπικού.

Επιστημονικό έργο: είναι Αριστούχος Διδάκτωρ (PhD) του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής και Αριστούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική.

Μέλος 10 Επιστημονικών Εταιρειών:

 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία – Μέλος Εκπαιδευτικού Συμβουλίου από 2009

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας – Μέλος ΔΣ

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων – Μέλος ΔΣ

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων – Μέλος ΔΣ

 • European Association for Endoscopic Surgery (EAES)

 • Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

 • Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία

 • Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

 • European Resuscitation Council (ERC)

 • European Society of Surgery (ESS), της European Association for Transluminal

  Surgery

  Έχει παρακολουθήσει 150 ελληνικά και 45 ξένα συνέδρια σε περισσότερες από 12 χώρες. Σε ελληνικά συνέδρια έχει συμμετάσχει με 218 εργασίες και σε ξένα συνέδρια με 70 εργασίες. Έχει επιδείξει έντονη συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα με κεφάλαια σε συγγράμματα Γενικής Χειρουργικής έχοντας 43 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι δημοσιευμένες εργασίες του έχουν αναγνωριστεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω από 150 φορές ως βιβλιογραφικές αναφορές σε ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (citations). Πηγή: RecearchGat

  Είναι εισηγητής σε 64 στρογγυλές τράπεζες και προεδρεία σε διαλέξεις ξένων και Ελλήνων ομιλητών και Ελευθέρων Ανακοινώσεων σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.

  Ερευνητικό έργο:

  1. Πειραματικό πρωτόκολλο σε αρουραίους με πραγματοποίηση στο Σισμανόγλειο

   Νοσοκομείο και τα πειραματικά/ερευνητικά εργαστήρια της ELPEN. Η πειραματική

   αυτή μελέτη βραβεύτηκε με Έπαινο από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.

  2. Κλινική δοκιμή φαρμάκου για την φαρμακευτική πρόληψη του μετεγχειρητικού ειλεού,

   η οποία πραγματοποιήθηκε από την GlaxoSmithKline.

  3. Μελέτη καταγραφής και παρατήρησης για εμφάνιση μετεγχειρητικών συριγγίων σε

   επεμβάσεις πεπτικού, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ipsen.

  4. Επιδημιολογική μελέτη με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στο κόστος υγείας για ασθενείς που νοσηλεύονται με επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις, η οποία

   πραγματοποιήθηκε από την Wyeth.

  5. Ερευνητής σε 5 ερευνητικά πρωτόκολλα που διεξάγονται στην Α ́ Χειρουργική του

   νοσοκομείου.

  6. Ερευνητής σε ερευνητικό πρωτόκολλο σε συνεργασία με την Ά προπαιδευτική

   Χειρουργική κλινική του ΕΚΠΑ και το πειραματικό και ερευνητικό εργαστήριο της

   ELPEN.

  7. Ερευνητής σε ερευνητικό πρωτόκολλο σε συνεργασία με την Β ́ Προπαιδευτική

   Χειρουργική κλινική του ΕΚΠΑ και το πειραματικό και ερευνητικό εργαστήριο της ΕΛΠΕΝ.

Εκπαιδευτικό έργο:

Ως εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει μαθήματα της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, σεμινάρια Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και σεμινάριο εκπαίδευσης στη ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα και Εξωτερικό. Επίσης έχει εκπαιδευτεί σε Advanced Trauma Life Support (A.T.L.S), Prehospital Trauma Life Support (P.H.T.L.S), Advanced Cardiac Life Support (eACLS) και στη σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού και Σχολή Ραδιολογικού, Βιολογικού και Χημικού Πολέμου και διαχείριση κρίσεων.

Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, εκπαιδευτής σε σεμινάρια Βασικής και Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, εκπαιδευτής Advanced Cardiac Life Support (eACLS), Ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (B.L.S/A.ED) και εκπαιδευτής εκπαιδευτών στη Βασική Υποστήριξη Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (B.L.S/A.ED) και των εκπαιδευτών της Ε.Χ.Ε. Στη Γενική Χειρουργική έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 50 άτομα.

Κοινωνικό έργο:

Λόγω της ιδιαίτερης αγάπης του για τον τοπικό πληθυσμό προσφέρει διαλέξεις σε θέματα αιμοδοσίας και προληπτικής Ιατρικής και συμμετέχει στην οργάνωση και ίδρυση συλλόγου Αιμοδοσίαs στην κοινότητα Άνοιξη Αττικής. Έχει αναγνωριστεί με δίπλωμα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη συμβολή του στην προσπάθεια ανάπτυξης της εθελοντικής αιμοδοσίας και έχει λάβει ευχαριστήριες επιστολές και ιδιαίτερη μνεία για την αντιμετώπιση ασθενών.

Υποτροφία – Έπαινοι – Τιμητικές Διακρίσεις:

 • Υποτροφία έτους 2006 από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

 • Πειραματική μελέτη «Η δράση και τα αποτελέσματα από τη διεγχειρητική χρήση του

  αντιοξειδωτικού μορίου U-74389G, σε πειραματικό πρότυπο αποφρακτικού ίκτερου» – Παρουσιάστηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Φόρουμ 2006 και βραβεύτηκε από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία με ΈΠΑΙΝΟ ως καλύτερη προφορική εργασία που ανακοινώθηκε στο συνέδριο

 • Τιμής Ένεκεν για ενεργό συμμετοχή στις εργασίες του 8ου ΕλλαδοΚυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου, το Νοέμβριο του 2007, στη Λευκωσία Κύπρου

 • «Ερυσίπελας και κυτταρίτιδα του δέρματος: επίπτωση και αιτιολογία. Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στην ΠΦΥ» και «Η εμφάνιση άτυπης λαρυγγίτιδας ως διαγνωστικός και προγνωστικός παράγοντας για την ΓΟΠ». Οι εργασίες βραβεύτηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής με ΈΠΑΙΝΟ ως αναρτημένες ανακοινώσεις στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής

 • «Καρκίνος κεφαλής παγκρέατος και αυτοάνοση παγκρεατίτιδα. Είναι διαγνωστικό πρόβλημα;». Η εργασία βραβεύτηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Συνεδρίου με ΈΠΑΙΝΟ ως αναρτημένη ανακοίνωση στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κ ́ Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2008

 • «Λοιμώξεις Περιεγχειρητικού πεδίου». Η στρογγυλή τράπεζα βραβεύτηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Συνεδρίου με ΕΥΦΗΜΟ ΜΝΕΙΑ στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής

 • ΣΥ .Δ.ΝΟ.Χ 2015

 • Καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και

  Χειρουργικού Φόρουμ με διεθνή συμμετοχή, 2018, για την εργασία: «Η επίδραση της ισχαιμικής προσαρμοστικότητας του ήπατος στις βλάβες ισχαιμίας επαναιμάτωσης σε επίμυες με ηπατική στεάτωση»

 • Έπαινος από την ΕΧΕ για τη Διοργάνωση της 4ης Μετεκπαιδευτικής Ημερίδας ΕΧΕ με ΕΕΧΕΑ 28 Απριλίου 2018, με θέμα: «Χειρουργικές παθήσεις επινεφριδίων»

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αλεξίου δραστηριοποιείται από το 2020 στον ιδιωτικό τομέα υγείας με Ιατρείο στο Μαρούσι, Νερατζιωτίσσης 15, πραγματοποιώντας ευρύτατο φάσμα επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής έχοντας ιδιαίτερη ενασχόληση με τη Χειρουργική Ογκολογία, τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, τη Χειρουργική Ταχείας Ανάρρωσης (Fast Truck Surgery – Enhanced Recovery After Surgery – ERAS) και Επείγουσα Χειρουργική.

Απλή επίσκεψη

Dr ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ενδοκρινολόγος
Αριθμός αδείας: 24868/870/17-12-1984
Σπύρου Λέκκα 11, Μαρούσι
Σπύρου Λέκκα 11, Μαρούσι
Επόμενο διαθέσιμο ραντεβού
Τρί, 5/03/2024 - 09:00
Κλείσε Ραντεβού
Διαθέσιμος αυτήν τη βδομάδα Άυλη συνταγογράφηση

Απλή επίσκεψη, Άυλη Συνταγογράφηση (3μήνου), Άυλη Συνταγογράφηση (μήνα), Παρακέντηση θυρεοειδούς

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΗΣ

Παιδοχειρουργός
Αριθμός αδείας: --
Λεωφ. Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι
Λεωφ. Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι
Επόμενο διαθέσιμο ραντεβού
Τρί, 5/03/2024 - 09:00
Κλείσε Ραντεβού
Διαθέσιμος αυτήν τη βδομάδα

Dr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ

Οδοντίατρος
Αριθμός αδείας: 789/27-01-2006
Γεμελιαρη Γεωργιου 6, Μαρουσι
Γεμελιαρη Γεωργιου 6, Μαρουσι
Επόμενο διαθέσιμο ραντεβού
Τρί, 5/03/2024 - 10:00
Κλείσε Ραντεβού
Διαθέσιμος αυτήν τη βδομάδα

Η Μαργέλλου Παρασκευή είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. 'Έχει μετεκπαιδευτεί στα εμφυτεύματα από το Πανεπιστήμιο της Cologne της Γερμανίας και στην Ομοιοπαθητική με ευρωπαϊκή πιστοποίηση από το ECH.

Πιστεύει ότι ο κάθε ασθενής θέλει τον χρόνο του και για αυτό τον αντιμετωπίζει με ευχάριστη προσέγγιση, υπομονή και κατανόηση. Στα ιατρεία της στο Μαρούσι και την Πάτρα, παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης αισθητικής οδοντιατρικής, οδοντικών εμφυτευμάτων, αλλά και γενικής οδοντιατρικής περίθαλψης σε ενήλικες και παιδιά. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των νόσων του στόματος και προτείνει εξατομικευμένο πρόγραμμα πρόληψης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην πρόληψη, στην αισθητική οδοντιατρική, στη χειρουργική των εμφυτευμάτων, στις προσθετικές αποκαταστάσεις, καθώς και στην επανορθωτική οδοντιατρική.  
 

Υπηρεσίες:

 • Οδοντικά Εμφυτεύματα
 • Αισθητική Οδοντιατρική - Όψεις ρητίνης / Πορσελάνης - Bonding  
 • Λεύκανση
 • Εμφράξεις αισθητικές
 • Ζιρκόνιο- Πορσελάνη
 • Προσθετική- Γέφυρες- Θήκες- Ένθετα - Επένθετα- Οδοντοστοιχίες
 • Νάρθηκες Βρυγμού- Αθλητικοί
 • Ενδοδοντία / Απονεύρωση  
 • Περιοδοντολογία - Καθαρισμός - Θεραπεία Ουλίτιδας / Περιοδοντίτιδας  
 • Προληπτική Οδοντιατρική – Φθορίωση - Προληπτικές εμφράξεις
 • Παιδοδοντία
 • Εξαγωγές - Χειρουργικές εξαγωγές
 • Ομοιοπαθητική
 • Έκτακτα- Κατόπιν συνεννόησης εξυπηρετώ και εκτός ωραρίου  

 

Απλή επίσκεψη, Καθαρισμός δοντιών, Αντιμετώπιση ουλίτιδας, Σφράγισμα δοντιών

Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ

Ορθοπαιδικός
Αριθμός αδείας: 12241
Λ. Βασ. Σοφίας 122, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λ. Βασ. Σοφίας 122, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Επόμενο διαθέσιμο ραντεβού
Δεν υπάρχει διαθέσιμη ημ/νια Κλείσε Ραντεβού

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ορθοπαιδικός - Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Λεωφόρος Κηφισίας 58, Μαρούσι
Λεωφόρος Κηφισίας 58, Μαρούσι
Επόμενο διαθέσιμο ραντεβού
Δεν υπάρχει διαθέσιμη ημ/νια Κλείσε Ραντεβού

Dr ΑΝΙΤΑ ΜΑΛΕΡ

Γενικός Ιατρός
Αναβρυτων 12, Μαρουσι
Αναβρυτων 12, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΗ

Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Βασιλισσης Σοφιας 8, Μαρουσι
Βασιλισσης Σοφιας 8, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΚΤΙΤΗΣ

Παθολόγος
Βασιλισσης Σοφιας 8, Μαρουσι
Βασιλισσης Σοφιας 8, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΡΑΝΤΖΗΣ

Ορθοπαιδικός
Λεωφορος Κηφισιας 56 & Δελφων, Μαρουσι
Λεωφορος Κηφισιας 56 & Δελφων, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ορθοπαιδικός
Ερυθρου Σταυρου 5, Μαρουσι
Ερυθρου Σταυρου 5, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ορθοπαιδικός
Διστομου 5-7, Μαρουσι
Διστομου 5-7, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΜΠΙΠΗΣ

Ορθοπαιδικός
Λεωφορος Κηφισιας 37-39, Μαρουσι
Λεωφορος Κηφισιας 37-39, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ

Οφθαλμίατρος
Νεαπολεως 9, Μαρουσι
Νεαπολεως 9, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗ-ΤΑΧΟΥ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Νερατζιωτισσης 21, Μαρουσι
Νερατζιωτισσης 21, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ

Ψυχίατρος
Αρκαδιου 10, Μαρουσι
Αρκαδιου 10, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΗΛΙΑΣ Η. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ

Γενικός Ιατρός
Περικλεους 11Α, Μαρουσι
Περικλεους 11Α, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Ερυθρου Σταυρου 6, Μαρουσι
Ερυθρου Σταυρου 6, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Ωτορινολαρυγγολόγος (ΩΡΛ)
Διστομου 5-7, Μαρουσι
Διστομου 5-7, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη

Dr ΔΙΟΝΥΣΗΣ Η. ΠΙΝΙΑΛΙΔΗΣ

Χειρουργός
Σαλαμινας 37, Μαρουσι
Σαλαμινας 37, Μαρουσι

Απλή επίσκεψη