• Χάρτης και πρόσβαση

Λεωφορος Βασιλισσης Σοφιας 104, Αθηνα

11527, Νομός Αττικής

  • Πρόγραμμα και επικοινωνία

Ωράριο Επικοινωνίας

Από 15:00 έως 21:00

Επικοινωνία

  • Τιμές

  • Απλή επίσκεψη 40€
  • Triplex καρδιάς 50€
  • Holter ρυθμού 40€
  • Holter πίεσης 30€
  • Βεβαίωση Άθλησης 30€
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 30€
  • Triplex καρδιάς κατ' οίκον 120€

  • Φωτογραφίες