• Χάρτης και πρόσβαση

Χίου 28, Χολαργος

15562, Νομός Αττικής

 • Πρόγραμμα και επικοινωνία

Ωράριο Επικοινωνίας

Από 9:00 έως 21:00

Επικοινωνία

 • Τιμές

 • Απλή επίσκεψη 30€
 • Άυλη Συνταγογράφηση (3μήνου) 20€
 • Άυλη Συνταγογράφηση (6μήνου) 30€
 • Άυλη Συνταγογράφηση (μήνα) 10€
 • Triplex καρδιάς 50€
 • Holter ρυθμού 40€
 • Holter πίεσης 30€
 • Βεβαίωση Άθλησης 30€
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 20€
 • Προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος 30€
 • Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος 60€

 • Φωτογραφίες