Τι είναι η τηλεϊατρική;

Η τηλεϊατρική επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση του ασθενούς κυρίως για χρόνια νοσήματα αλλά και κάποια επείγον περιστατικά. Από μπορεί να γίνει μέσω των νέων τεχνολογιών τα οποία μεταφέρονται στον ειδικό ιατρό και εμπεριέχουν ιατρικά δεδομένα, όπως ιατρικές φωτογραφίες, καρδιογραφήματα κ.ά. ώστε ο ιατρός να εκτιμήσει την κατάσταση του αρρώστου και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Με την τηλεϊατρική παρέχετε η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του ασθενούς και του ιατρού.

Που εφαρμόζεται

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους στου κλάδους των επαγγελματιών υγείας (ιατροί, ψυχολόγοι κτλ) οι ποιοι θέλουν να παρακολουθούν τους ασθενείς τους ανεξαρτήτως του μέρους κατοικίας των ασθενών.

COVID-19 Rapid Antigen Test

Book your test immediately
Book Appointment