Τι είναι η τηλεϊατρική;

Η τηλεϊατρική αναφέρεται στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, για να προσφέρει σε ασθενείς κλινική βοήθεια από απόσταση.

 Η τηλεϊατρική βοηθάει περισσότερο εκείνους που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή όταν υπάρχει φυσική απόσταση μεταξύ του θεράποντος ιατρού και του ασθενή.

Άλλη έκφραση παρόμοια με την τηλεϊατρική είναι η τηλε-υγεία, που συχνά χρησιμοποιείται ως ευρύτερη έννοια της απομακρυσμένης ιατρικής. 

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι με τον όρο τηλεϊατρική αναφερόμαστε στην παροχή κλινικών απομακρυσμένων υπηρεσιών, ενώ με τον όρο τηλε-υγεία σε κλινικές και μη κλινικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπεριέχουν την εκπαίδευση, τη διαχείριση και την έρευνα στην ιατρική επιστήμη.

Σε ποιές κατηγορίες χωρίζεται η Τηλεϊατρική;

Η τηλεϊατρική χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: αποθήκευση – προώθηση, απομακρυσμένη παρακολούθηση και κάποιες άλλες διαδραστικές υπηρεσίες.

 Η αποθήκευση και προώθηση τηλεϊατρικής εμπεριέχει ιατρικά δεδομένα, όπως ιατρικές φωτογραφίες, καρδιογραφήματα κ.ά, τα οποία μεταφέρονται μέσω των νέων τεχνολογιών στον ειδικό ιατρό για να εκτιμήσει την κατάσταση του αρρώστου και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία. 

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση επιτρέπει την από μακριά παρατήρηση του ασθενούς. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για χρόνια νοσήματα (καρδιοπάθειες, άσθμα, διαβήτης κ.ά).

Ο όρος διαδραστική τηλεϊατρική παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ του ασθενούς και του θεράποντος ιατρού.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Τηλεϊατρικής;

Η τηλεϊατρική είναι ένα χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο για ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί μπορούν να έχουν πρόσβαση σ΄ ένα μεγάλο εύρος από υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Πέραν, η τηλεϊατρική σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως χάρη σε πολλά και πολύπλευρα οφέλη, τα οποία μπορούμε να πούμε συνοπτικά πως είναι τα ακόλουθα: 

  • Εξοικονόμηση σε έξοδα εξέτασης, μετακίνησης των ασθενών και διαχείρισης του συστήματος υγείας
  • Μείωση της γεωγραφικής και φυσικής απομόνωσης των ασθενών
  • Ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών και δυνατότητα παροχής συμβουλών από ειδικούς στο εξωτερικό, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εφικτό
  • Εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας του ιατρικού προσωπικού με την χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι)
  • Βελτίωση της καθημερινής έρευνας, καθώς παρέχει γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε νέες πληροφορίες και γνώσεις
  • Άμεση επικοινωνία των ιατρών, ανεξάρτητα του τόπου διαμονής των, για ανταλλαγή απόψεων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
  • Διευκόλυνση και αναβάθμιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού

Πεδίο εφαρμογής της Τηλεϊατρικής

Σήμερα, η ανάπτυξη της Τηλειατρικής έχει ευρύ πεδίο εφαρμογών στον ιατρικό & παραϊατρικό κλάδο. Οι σημαντικότερες εφαρμογές της είναι οι ακόλουθες:

Η Τηλε-νοσηλευτική, που αναφέρεται στη χρήση των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, όπου με τη χρήση αυτών των μέσων, παρέχονται εξ’αποστάσεως οι απαραίτητες νοσηλευτικές υπηρεσίες στον ασθενή, με βάση τη καθορισμένη αγωγή του θεράποντα ιατρού.

Η  Τηλε-φαρμακευτική είναι η υπηρεσία που παρέχει σε απομακρυσμένους ασθενείς την απαιτούμενη φαρμακευτική τους προμήθεια και θεραπεία. Εμπεριέχει την παρακολούθηση του συνταγολογίου μέσω τηλε-συνδιάσκεψης ή βίντεο-συνδιάσκεψης.

Η Τηλεκπαίδευση, που ουσιαστικά καλύπτει τις ανάγκες του ενεργού ιατρικού και παραϊατρικού ανθρώπινου δυναμικού για συνεχή ενημέρωση σε διάφορες τομείς της ιατρικής επιστήμης

Η Τηλε-αποθεραπεία, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών αποθεραπείας μέσω των τηλεπικοινωνιών και του internet. Τα περισσότερα ήδη αποθεραπείας χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: την κλινική εκτίμηση και την κλινική θεραπεία. Η πρώτη εκτιμά την κατάσταση υγείας του ασθενούς, ενώ η δεύτερη την απαιτούμενη παροχή υπηρεσιών. Τομείς αυτής της μεθόδου είναι: η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία, νευροψυχολογία και η φυσιοθεραπεία.

H Τηλεακτινολογία, που αναφέρεται στην μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε ένα άλλο για διάγνωση και συμβουλή

Η Τηλεπαθολογία, δηλαδή η μετάδοση παθολογοανατομικών εξετάσεων από ένα σημείο σε ένα άλλο για διάγνωση και συμβουλή

Η Τηλεχειρουργική, δηλαδή το είδος εκείνο που αναφέρεται στην δυνατότητα να συνδεθούν δύο χειρουργεία μεταξύ τους για την εκτέλεση μιας χειρουργικής διαδικασίας

Η Τηλε-καρδιολογία αποτελεί τον τομέα μετάδοσης καρδιολογικών εξετάσεων, που δύναται να μεταφερθούν μέσω τηλεφώνου και μέσω ασύρματων δικτύων για διαγνωστικούς / συμβουλευτικούς σκοπούς

Η Τηλεχειρουργική, χάρη στην οποία δύναται η δυνατότητα να συνδεθούν δύο χειρουργεία μεταξύ τους για την διεκπεραίωση μιας χειρουργικής διαδικασίας

Η Τηλε-παθολογία, η μεταφορά δηλαδή παθολογικών εξετάσεων για τη γνωμάτευση και θεραπεία από απόσταση. Η τηλε-παθολογία χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, όπως, διάγνωση ιστού, απεικόνιση ιστογραφήματος, αλλά και για έρευνα και εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού.

 Η Τηλε-οδοντιατρική που χρησιμοποιεί τις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες για τη διάγνωση,τη θεραπεία της οδοντοστοιχίας και της στοματικής κοιλότητας, για τους ασθενείς που δεν έχουν άμεση επαφή με τον οδοντίατρο.

Η Τηλε-ακοολογία, που αποτελεί το πεδίο εκείνο που αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει στους απομακρυσμένους ασθενείς τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίας της ακουολογίας, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με τη διάγνωση και θεραπεία των αυτιών.

Η Τηλε- οφθαλμολογία τέλος αποτελεί ένα ακόμα παρακλάδι της τηλεϊατρικής. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να μεταφέρει από απόσταση, μέσω βέβαια ιατρικού εξοπλισμού, την απαραίτητη διάγνωση και θεραπεία.

Πως το Doctornearyou μπορεί να σε βοηθήσει στην ανεύρεση του κατάλληλου γιατρού για την υπηρεσία της Τηλεϊατρικής;

Μέσα από τους χιλιάδες επαγγελματίες υγείας μπορείς να βρεις εύκολα και άμεσα το επαγελματία που επιθυμείς μέσα από την αξιοπιστία που σου προσφέρει το Doctor Near You.

COVID-19 Rapid Antigen Test

Book your test immediately
Κλείστε το ραντεβού σας
espa banner