Your Medical Expert

Mesogeios Dialysis Center Thessaloniki

Mesogeios Dialysis Center Thessaloniki

Dialysis Center
English, Greek
Thessaloniki, Thessaloniki

Locations

Mesogeios Dialysis Center Thessaloniki
Dasyllioy str. 8, Elaiwnes Pylaia, Thessaloniki, 55535 |